Bożena Sudoł- Kaczmarek – Radca Prawny
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wlatach 1991-1993 odbyła aplikację sędziowską przy Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach od 1995 roku.
Doświadczenie zawodowe zdobyła prowadząc obsługę prawną w spółkach prawa handlowego, spółdzielniach, urzędach administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie wyższym. Prawnik z długoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w obszarach prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa cywilnego (w tym postępowań sądowych) oraz prawa gospodarczego.

Grzegorz Ciszewski – Radca Prawny
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego i studiów podyplomowych „Zarządzanie przedsiębiorstwem. Studia menedżerskie” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Tytuł zawodowy radcy prawnego uzyskał przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach.
Doświadczenie zawodowe zdobywa świadcząc pomoc prawną osobom fizycznym oraz podmiotom sektora prywatnego i publicznego. Posiada doświadczenie związane z zasiadaniem w organach spółek handlowych oraz organizacji pozarządowych. Współautor i wykonawca projektów szkoleniowych i doradczych z zakresu prawa finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej.
Jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów związanych z prawem na wyższych uczelniach.
Posiada doświadczenie w sporach sądowych. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Aktualnie członek rady nadzorczej spółki kapitałowej.

Sławomir Kanclerz - Radca prawny
Prawnik w kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach oraz kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych JSSP. W latach 2009-2012  był członkiem rad nadzorczych spółek akcyjnych Skarbu Państwa (branża energetyczna).
Specjalista w zakresie prawa energetycznego i prawa gospodarczego, prawa odszkodowań (za wypadki drogowe (powypadkowe); za błędy w sztuce medycznej; za wypadki przy pracy, odszkodowania z umów ubezpieczeń; odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych, odszkodowania z tytułu niewykonania umów.

Paweł Zasadni – Radca prawny
Aplikuje przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracę dyplomowa na temat działalności instytucji parabankowych w Polsce obronił na ocenę bardzo dobrą. Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. prowadząc obsługę prawną przedsiębiorców oraz reprezentując osoby fizyczne i prawne w postępowaniach sądowych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa handlowego i gospodarczego. Na co dzień w Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą klientów, przygotowuje opinie prawne i uczestniczy w prowadzeniu spraw sądowych.