Kim jesteśmy?

TemidaKancelaria Prawna Sudoł–Kaczmarek Ciszewski świadczy pomoc prawną dla klientów biznesowych  oraz indywidualnych.

Połączenie dwóch dotychczas indywidualnych praktyk prawnych w jedną stanowi syntezę doświadczenia i nowoczesnego spojrzenia na prawo. Takie połączenie przynosi najbardziej wymierne korzyści dla klientów. Doświadczenie prawników, którzy sami prowadzą działalność gospodarczą i mają doświadczenie w sprawowaniu funkcji nadzorczych w organach spółek handlowych, pozwala na przyjęcie perspektywy przedsiębiorcy w rozwiązywaniu problemów i kreowaniu rozwiązań dla biznesu.

Misją Kancelarii jest zapewnienie kompleksowej obsługi klientów w sferach rodzina – praca –biznes.

Nasz zespół:

Nasza misja:

Misją Kancelarii jest zapewnienie kompleksowej obsługi klientów w sferach rodzina – praca –biznes.

Kancelaria oferuje bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców oraz pomoc prawną dla osób fizycznych, prawnych i podmiotów gospodarczych w zakresie:

 • postępowań sądowych i arbitrażowych
 • windykacji należności
 • prawa  cywilnego (np. własność, zasiedzenie, uwłaszczenie, umowy, spadki)
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego (np. rozwody, alimenty, dział majątku)
 • prawa karnego (np. reprezentowanie poszkodowanych w sprawach karnych, reprezentowanie obwinionych w sprawach z zakresu wykroczeń)
 • prawo spółek handlowych (np. zakładanie spółek, bieżąca obsługa spółek)
 • prawo administracyjne (np. odwołania, zażalenia, skargi)
 • odszkodowania (np. szkody osobowe i szkody rzeczowe, wypadki przy pracy, wypadki w rolnictwie)
 • prawo pracy (np. odwołania od wypowiedzeń umów o pracę, sprostowanie świadectwa pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę)
 • prawo zamówień publicznych (reprezentacja w sprawach o udzielenie zamówienia)
 • prawo sportowe (np. reprezentacja w sporach z organami centralnymi rozgrywek)
 • prawo szkolnictwa wyższego (np. opracowywanie statutów i innych aktów obowiązujących na uczelniach)
 • prawo własności intelektualnej (np. ochrona znaków towarowych)
 • prawo organizacji pozarządowych (np. zakładanie stowarzyszeń i fundacji oraz ich bieżąca obsługa)